ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

(кваліфікаційний сертифікат  серія АЕ № 001066 10.01.2013р. реєстровий №1010; кваліфікаційний сертифікат  серія АЕ № 003840 31.07.2015р. реєстровий №3700)

 

Технічна інвентаризація - комплекс робіт з обмірювання об'єкта нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та/або з визначенням змін зазначених характеристик за певний період часу (у разі наявності попередньої інвентаризаційної справи) із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації, технічного паспорта) та обов'язковим внесенням відомостей про об'єкт нерухомого майна до Реєстру об'єктів нерухомого майна (після створення цього Реєстру); 

Виготовлення Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна, згідно Інструкції проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затверджено Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007 N 55 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 липня 2007 р. за N 774/14041